:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์/โทรสาร (แฟกซ์). 043-009722 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ : 091-6942652 , 081-0611058 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ : 06-2195-2868 อีเมล์. tbaanmai_2555@hotmail.com , info@banmaikhonkaen.go.th