ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร (แฟกซ์).  043-009722 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook


ส.ต.ท.วิษณุ เถื่อนบัวระบัติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางรุ่งฤดี หมู่ศิริ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางรัชนี ดีสม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสมพร เรือนเจริญ
นักทรัพยากรบุคคล


พันจ่าเอกหญิงสุปรานี ต้นเกษ
นักวิชาการสาธารณสุข


นายสังคม สาชำนาญ
นักพัฒนาชุมชน


นางกานต์พิชชา สกุลคู
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายสุรนัย ศรีสอาด
ผช.จพง.ธุรการ


นางจุรีภรณ์ พึ่งทอง
ผช.จพง.ธุรการ


นายพงษ์พัฒน์ ถมพิบูลย์
ผช.จพง.ป้องกันฯ


นายสุรศักดิ์ โทฮาด
นักการภารโรง


นางคำผง นิลกำแหง
คนงานทั่วไป


นายทองปน พันธุมาศ
พนักงานขับรถ


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/03/2564
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
5
เดือนนี้
99
เดือนที่แล้ว
166
ปีนี้
453
ปีที่แล้ว
532
ทั้งหมด
985
ไอพี ของคุณ
34.204.174.110
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 5 5 99 166 453 532 985 34.204.174.110