ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร (แฟกซ์).  043-009722 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook


ลำดับรายการวันที่
1มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน18 ก.พ. 2565
2มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม12 ม.ค. 2565
3มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง12 ม.ค. 2565
4มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ12 ม.ค. 2565
5มาตรการการรับสินบิน12 ม.ค. 2565
6มาตรการป้องกันการขัดกันระหวางผลประโชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม12 ม.ค. 2565
7มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ12 ม.ค. 2565
8มาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี1 พ.ค. 2563

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/03/2564
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
5
เดือนนี้
99
เดือนที่แล้ว
166
ปีนี้
453
ปีที่แล้ว
532
ทั้งหมด
985
ไอพี ของคุณ
34.204.174.110
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 6 5 99 166 453 532 985 34.204.174.110