ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร (แฟกซ์).  043-009722 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook


E-service


-:- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลบ้านใหม่ 
-:- ขอความอนุเคราะห์แจ้งสมาชิกฯสมทบเงินกองทุนธนาคารขยะ 
-:- ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัยเข้าเรียน 
-:- การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2566 
-:- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
-:- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
-:- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการแข่งขันสาวไหมด้วยมือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565 
-:- ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 (12 สิงหาวันแม่แห่งชาติ) 
-:- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแข่งขันสาวไหมในโครงการแข่งขันสาวไหมด้วยมือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2565 
ประชุมกำหนดจัดงานบุญบั้งไฟ
กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2566
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
มอบวัสดุช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติฉุกเฉินวาตภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเเบบเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.200-14 สายบ้านสันติสุข - บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 9 บ้านเบญจวัลย์ ตำบลบ้านใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเบญจวัลย์ หมู่ที่ ๙ สายบ้านนายสุรัตน์ คลังระหัด-บ้านนายคณิต สวัสดิรักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเบญจวัลย์ หมู่ที่ ๙ สายบ้านนายสุรัตน์ คลังระหัด-บ้านนายคณิต สวัสดิรักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- จ้างสนับสนุนใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) 
-:- ซื้อเวชภัณฑ์เเละอุปกรณ์ทางการเเพทย์ โครงการป้องกันเเละควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566  
-:- จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑ สายไร่สหชัย-เขตตำบลดงลาน ช่วงที่ ๑ เเละช่วงที่ ๒ 
-:- ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
-:- ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย 
-:- จ้างซ่อมเเซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผค ๖๕๗๐ ขอนเเก่น 
-:- ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 
-:- จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ในโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลบ้านใหม่ 
-:- ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด 
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและคัดกรองโรคโควิด 19
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปี
ระบบงานต่างๆร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดขอนแก่นระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/03/2564
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
24
เดือนนี้
24
เดือนที่แล้ว
814
ปีนี้
3,815
ปีที่แล้ว
4,022
ทั้งหมด
8,369
ไอพี ของคุณ
3.227.251.94
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 1 24 24 814 3,815 4,022 8,369 3.227.251.94