ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร (แฟกซ์).  043-009722 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่6 ต.ค. 2564
2ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่6 ต.ค. 2564
3การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีเกิดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)13 ก.ค. 2564
4การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองสวฃ่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ในระลอกเมษายน 256419 เม.ย. 2564
5แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔8 มี.ค. 2564
6คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔8 มี.ค. 2564
7คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔8 มี.ค. 2564
8คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔8 มี.ค. 2564
9คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔8 มี.ค. 2564
10คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่5 มี.ค. 2564
11คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่5 มี.ค. 2564
12คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรับผิดชอบงานตรวจสอบระบบบัญชี (งานตรวจสอบภายใน)15 ก.พ. 2564
13คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม15 ก.พ. 2564
14คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง15 ก.พ. 2564
15คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง15 ก.พ. 2564
16ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 256428 ต.ค. 2563
17การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256411 ก.ย. 2563
18ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๓12 พ.ค. 2563
19ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓3 ก.พ. 2563
20ประกาศบัญชีรายรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง21 พ.ย. 2562

12  >> >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/03/2564
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
5
เดือนนี้
99
เดือนที่แล้ว
166
ปีนี้
453
ปีที่แล้ว
532
ทั้งหมด
985
ไอพี ของคุณ
34.204.174.110
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 5 5 99 166 453 532 985 34.204.174.110