ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร (แฟกซ์).  043-009722 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook


1
.......บ้านใหม่ไม่ทิ้งกัน.....,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
จะอีกสักกี่ครั้ง ... ฉันก็จะดูแลเธอ...
.......บ้านใหม่ไม่ทิ้งกัน.....
ความห่วงใย....ส่งผ่านด้วยการกระทำ....
.......สถานแยกกักตัวในชุมชน....พร้อม...
วันที่ 4 มีนาคม 2565
โดยการนำของท่านชาญชัย มะนาวนอก นายก อบต.บ้านใหม่
ท่านประธานสภาฯ ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ ผู้ช่วย สารวัตร ส.อบต.
ท่านผอ.รพ.สต.บ้านใหม่ เจ้าหน้าที่ ทุกคนทุกฝ่าย
อสม.จิตอาสา และพี่น้องในชุมชน
ได้ร่วมกันทำความสะอาดสถานแยกกักตัวในชุมชน
เพื่อเตรียมรับพี่น้องที่ส่งตัวมารักษาต่อในพื้นที่...
......ขอบพระคุณทุกท่านในความร่วมแรงร่วมใจเพื่อพี่น้องเรา...
04 มีนาคม 2565

กองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล...ประจำเดือนมกราคม   2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
ประจำเดือนมกราคม 2565
กองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล...
เพื่อสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ตำบลบ้านใหม่...
ยอดขึ้นทะเบียนจำนวน 1,043 ราย
ยอดสมาชิกที่อนุมัติสิทธิ์ 993 ราย
จำนวนเงินสงเคราะห์ 993 X 20 = 19,860 บาท (ศพละ)
จำนวนสมาชิกที่เสียชีวิตทั้งหมด.....ตั้งแต่ปี 2561
ถึงปัจจุบัน วันที่ 31 เดือน มกราคม 2565 รวม 111 ราย
โดยเดือนมกราคม 2565 มีสมาชิกเสียชีวิต 3 ราย
(ศพลำดับที่ 109-111) ดังนี้
รายที่ 109 คุณธนวัตน์ ทัพซ้าย หมู่ที่ 5 เลขที่สมาชิก 5/12/24
รายที่ 110 คุณแม่จันทร์ไตร บัวเนตร หมู่ที่ 6 เลขที่สมาชิก 6/142/34
รายที่ 111 คุณแม่นาง สุวรรณธรรม หมู่ที่ 1 เลขที่สมาชิก 1/123/131
:: ยอดเงินธนาคารขยะรีไซเคิล คงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
จำนวนเงิน 286,156.91 บาท
สา...ธุ อนุโมทนาบุญกับท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านค่ะ
02 มีนาคม 2565

รวมพลังสู้โควิด...,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
รวมพลังสู้โควิด...
สวนสวรรค์ต้องชนะ...
การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19...
ปัจจัยสำคัญ.....
คือ การค้นหาและแยกผู้ป่วยรายแรกได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
โดยการนำ ของท่าน ผอ.รพ.สต.บ้านใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่....
ทีมผู้ใหญ่บ้าน อสม. ค้นหากลุ่มเสี่ยงอย่างเร่งด่วน...
......โดยได้รับกำลังสนันสนุนจากโรงพยาบาลสีชมพู ทีมสอบสวนโรคระบาดอำเภอสีชมพู ลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจ
21 กุมภาพันธ์ 2565

ประชุม ประชาคม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด  19,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
ประเมินสถานการณ์อย่างเร่งด่วน....
ประชุม ประชาคม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19
ทีมผู้บริหาร นำโดยท่านชาญชัย มะนาวนอก
ท่าน ผอ.รพ.สต.บ้านใหม่ ผอ.สิริลักษณ์ วาริยศ
ท่านกำนัน สมพร พันธุมาศ
ท่านผู้ใหญ่บ้านอนุวัต ประสมศรี
ท่านประธาน อสม.คุณพ่อเกต นาถม ทอง
ท่าน อสม. ทีมผู้ช่วยฯ และที่สำคัญพลังชุมชนสวนสวรรค์
เพื่อเพิื่มมาตรการอย่างเข้มงวด และเคร่งครัดสู่ชุมชน...
21 กุมภาพันธ์ 2565

แนวทางช่วยเหลือ... มาตรการเร่งด่วน...เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
แนวทางช่วยเหลือ...
มาตรการเร่งด่วน...เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ขอบพระคุณ ท่านปิยะพงษ์ คลังทอง นายอำเภอสีชมพู
ทีมสอบสวนโรคจากโรงพยาบาลสีชมพู
นำโดยท่านประสิทธิ์ ทองล้น สสอ.สีชมพู
ร่วมกับทีมผู้บริหารท่านนายกชาญชัยมะนาวนอก
ผอ.รพ.สต.บ้านใหม่ เจ้าหน้าที่
ทีมผู้นำท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และชุมชนบ้านสวนสวรรค์
หาแนวทาง มาตรการร่วมก่ันในการควบคุมโรค..
และขอความร่วมมือให้ทุกท่านร่วมปฏิบัติตามคำแนะนำ...
โดยให้มีผลกระทบการวิถีชีวิตน้อยที่สุด...
เพื่อเราจะผ่านพ้นไปด้วยกัน....
.........จะสำเร็จก็ด้วยแรงใจจากทุกคนทุกฝ่าย.......
21 กุมภาพันธ์ 2565

ขอบคุณทุกท่านที่มีจิตเมตตาสาธารณะ... .....ร่วมเป็นกำลังใจก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้....,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
......จะดูดายได้อย่างไร.......
เมื่อชุมชนเดือดร้อน...
........ขอบพระคุณสายธารนำ้ใจ......
ท่าน สส.ภาควัต ศรีสุรพล
ท่าน สจ.จารุพรรณ ภูวสันติ
ท่าน นายกฯ ชาญชัย มะนาวนอก
ท่าน รองฯ ประมวย แพ่งโสภา
ท่าน รองฯ ไพรพนอม มาทอ
ท่าน กำนัน สมพร พันธุมาศ
ท่าน ผู้ใหญ่วิมล สุภาผล พร้อมชาวบ้านโสกส้มกบ
ท่าน ผู้ใหญ่แสง สีชัยปัญหา พร้อมชาวบ้านโสกจานนาดี
ท่าน ผู้ใหญ่วุฒิศักดิ์ ทองจีนพร้อมชาวบ้านบ้านคลองเจริญ
ท่าน ผู้ใหญ่บรรยงค์ คำยงค์พร้อมชาวบ้านบ้านคลองสมบูรณ์
....การให้ที่ไม่มีเงื่อนไข....
ขอบคุณทุกท่านที่มีจิตเมตตาสาธารณะ...
.....ร่วมเป็นกำลังใจก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้....
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านค่ะ
21 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมทำความสะอาด ศพด.บ้านใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ....
กิจกรรมทำความสะอาด ศพด.บ้านใหม่
โดยการนำของนายชาญชัย มะนาวนอก นายก อบต.บ้านใหม่ คณะผู้บริหาร
ร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ แพทย์ สารวัต สมาชิกสภาฯ รพ.สต.บ้านใหม่ อสม. โครงการส่งเสริมศิลปชีพบ้านโสกส้มกบ
เป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิด ศพด.
เพื่อลูกหลานเราปลอดภัยห่างใกลจากโรคโควิด-19
ขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจเพื่อลูกหลานในตำบลบ้านใหม่ของเรา
02 กุมภาพันธ์ 2565

กองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล...,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
กองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล...
เพื่อสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ตำบลบ้านใหม่...
ยอดขึ้นทะเบียนจำนวน 1,043 ราย
ยอดสมาชิกที่อนุมัติสิทธิ์ 993 ราย
จำนวนเงินสงเคราะห์ 993 X 20 = 19,860 บาท (ศพละ)
จำนวนสมาชิกที่เสียชีวิตทั้งหมด.....ตั้งแต่ปี 2561
ถึงปัจจุบัน วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน 2564 รวม 106 ราย
โดยเดือนพฤศจิกายน มีสมาชิกเสียชีวิต 7 ราย ดังนี้ (ศพลำดับที่ 100-106)
รายที่ 100 คุณแม่มี กุลวงศ์ หมู่ที่ 5 เลขที่สมาชิก 5/40/25
รายที่ 101 คุณพ่อบุญไตร สุวรรณเพชร หมู่ที่ 7 เลขที่สมาชิก 7/77/22
รายที่ 102 คุณแม่คำ อ่อนพิมพ์ หมู่ที่ 10 เลขที่สมาชิก 10/182/09
รายที่ 103 คุณวุธรินทร์ บัวเนตร หมู่ที่ 6 เลขที่สมาชิก 6/142/34
รายที่ 104 คุณครรชิต นาทันตอง หมู่ที่ 2 เลขที่สมาชิก 2/76/80
รายที่ 105 คุณหนูไกล มหาแก้ว หมู่ที่ 7 เลขที่สมาชิก 7/145/107
รายที่ 106 คุณพ่อสุข ปาปะเก หมู่ที่ 6 เลขที่สมาชิก 6/148/84
สา...ธุ ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านค่ะ
20 มกราคม 2565

 กองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล...ประจำเดือนธันวาคม  2564...,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
ประจำเดือนธันวาคม 2564...
กองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล...
เพื่อสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ตำบลบ้านใหม่...
ยอดขึ้นทะเบียนจำนวน 1,043 ราย
ยอดสมาชิกที่อนุมัติสิทธิ์ 993 ราย
จำนวนเงินสงเคราะห์ 993 X 20 = 19,860 บาท (ศพละ)
จำนวนสมาชิกที่เสียชีวิตทั้งหมด.....ตั้งแต่ปี 2561
ถึงปัจจุบัน วันที่ 31 เดือน ธันวาคม 2564 รวม 108 ราย
โดยเดือนธันวาคม 2564 มีสมาชิกเสียชีวิต 2 ราย
(ศพลำดับที่ 107-108) ดังนี้
รายที่ 107 คุณแม่ละม่อม ศอกกำปัง หมู่ที่ 1 เลขที่สมาชิก 1/22/16
รายที่ 108 คุณพ่อคำกอง วงษาบุตร หมู่ที่ 3 เลขที่สมาชิก 3/45/29
สา...ธุ อนุโมทนาบุญกับท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านค่ะ

 

20 มกราคม 2565

กองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
กองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล...
เพื่อสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ตำบลบ้านใหม่...
ยอดขึ้นทะเบียนจำนวน 1,043 ราย
ยอดสมาชิกที่อนุมัติสิทธิ์ 993 ราย
จำนวนเงินสงเคราะห์ 993 X 20 = 19,860 บาท (ศพละ)
จำนวนสมาชิกที่เสียชีวิตทั้งหมด.....ตั้งแต่ปี 2561
ถึงปัจจุบัน วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน 2564 รวม 106 ราย
โดยเดือนพฤศจิกายน มีสมาชิกเสียชีวิต 7 ราย ดังนี้ (ศพลำดับที่ 100-106)
รายที่ 100 คุณแม่มี กุลวงศ์ หมู่ที่ 5 เลขที่สมาชิก 5/40/25
รายที่ 101 คุณพ่อบุญไตร สุวรรณเพชร หมู่ที่ 7 เลขที่สมาชิก 7/77/22
รายที่ 102 คุณแม่คำ อ่อนพิมพ์ หมู่ที่ 10 เลขที่สมาชิก 10/182/09
รายที่ 103 คุณวุธรินทร์ บัวเนตร หมู่ที่ 6 เลขที่สมาชิก 6/142/34
รายที่ 104 คุณครรชิต นาทันตอง หมู่ที่ 2 เลขที่สมาชิก 2/76/80
รายที่ 105 คุณหนูไกล มหาแก้ว หมู่ที่ 7 เลขที่สมาชิก 7/145/107
รายที่ 106 คุณพ่อสุข ปาปะเก หมู่ที่ 6 เลขที่สมาชิก 6/148/84
สา...ธุ ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านค่ะ
09 ธันวาคม 2564

โครงการจิตอาสา เราทำความดี  ด้วยหัวใจ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ...
โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ...
ณ โครงการส่งเสริมศิลปชีพบ้านโสกส้มกบ....
กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
03 ธันวาคม 2564

อบรมกรรมการการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
24 พฤศจิกายน 2564...
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่....
ได้จัดอบรมกรรมการการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)
สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ทั้ง 10 หน่วยเลือกตั้ง
เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ขอบคุณท่านวิทยากรที่ถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อให้คณะกรรมการฯทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีมาตรฐานเดียวกันภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด 19
ตลอดจนลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ ในการเลือกตั้งท้องถิ่น
ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น.ที่จะถึงนี้
ขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่าน (กปน.)
โดยส่วนใหญ่ผ่านการทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการมาแล้ว...
#ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส...
อย่าลืมใช้สิทธิเลือกตั้ง
ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ เขต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
รับบัตร 2 ใบ สีแดงเลือกนายกฯ กาได้ 1 ช่อง
ใบสีน้ำเงิน เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กาได้ 1 ช่องเช่นกัน
26 พฤศจิกายน 2564

......ไฟเซอร์มาแล้วววววว....,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
......ไฟเซอร์มาแล้วววววว....
เช้านี้พร้อมให้บริหารผู้รับวัคซีนเข็มที่ 1 และ เข็มที่ 2...
โดยเข็มที่ 1 ...สามารถเลือกฉีดวัคซีนได้...
ถ้าเลือก เข็ม 1 เป็น ซิโนแวค เข็ม 2 จะได้รับ แอสตราซีเนกา
ถ้าเลือก เข็ม 1 เป็น แอสตราซีเนกา เข็ม 2 จะได้รับ ไฟเซอร์...
ลดความเสี่ยงติดโรค.....
สร้างภูมิคุ้มกันหมู่...
ลดความรุนแรง....
ยับยั้งแพร่ระบาด
ขอบคุณบุคคลากรจากโรงพยาบาลสีชมพู รพ.สต.บ้านใหม่ ท่านผู้นำ อสม.ที่ร่วมกันสนับสนุนการให้บริการฉีดวัคซีนต้านโควิด
สนับสนุนงบประมาณโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
11 พฤศจิกายน 2564

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน(ประเมินบ้านสะอาด),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน(ประเมินบ้านสะอาด)

21 กันยายน 2564

ฉีดวัคซีน รอบที่สอง  ให้กับประชาชนในตำบลบ้านใหม่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด -19  ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
17 กันยายน 64
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่...
โดยท่านชาญชัย มะนาวนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ได้รับความอนุเคราะห์ทีมบุคคลากรทางการแพทย์....
โรงพยาบาลสีชมพู....
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ...
ออกให้บริการฉีดวัคซีน รอบที่สอง ให้กับประชาชนในตำบลบ้านใหม่
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด -19
ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลสีชมพู รพ.สต.บ้านใหม่
ท่านกำนัน ท่านผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 10 หมู่บ้าน
ทีม เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านใหม่ ทีม อสม. ในการดูแลให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี...ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยปกป้องคุ้มครองให้ทุกๆท่านรอดแคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวงด้วยเทอญ.....
ขอบพระคุณค่ะ
17 กันยายน 2564

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (46 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/03/2564
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
5
เดือนนี้
99
เดือนที่แล้ว
166
ปีนี้
453
ปีที่แล้ว
532
ทั้งหมด
985
ไอพี ของคุณ
34.204.174.110
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 5 5 99 166 453 532 985 34.204.174.110