ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร (แฟกซ์).  043-009722 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook


1
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลบ้านใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
04 เมษายน 2566

ขอความอนุเคราะห์แจ้งสมาชิกฯสมทบเงินกองทุนธนาคารขยะ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
01 มีนาคม 2566

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัยเข้าเรียน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
01 มีนาคม 2566

การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจ EIT 2566 และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2566 ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยท่านสามารถเข้าระบบเพื่อตอบแบบประเมินได้ 2 ช่องทาง

1. ผ่านช่องทางลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/kq8y94

2. สแกนด์ QR Code (คิวอาร์โค้ด) โดยใช้โทรศัพท์มือถือ

                

***สำหรับนิติบุคคล บริษัทเอกชน หน่วยงานรัฐ ผู้รับจ้าง หรือประชาชนทั่วไปผู้ขอรับบริการ เช่น ผู้รับเบี้ยยังชีพ, ผู้ชำระภาษี และรับบริการด้านต่างๆ***

 

07 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
19 ธันวาคม 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
03 ตุลาคม 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
24 สิงหาคม 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการแข่งขันสาวไหมด้วยมือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
05 สิงหาคม 2565

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 (12 สิงหาวันแม่แห่งชาติ),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
05 สิงหาคม 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแข่งขันสาวไหมในโครงการแข่งขันสาวไหมด้วยมือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
04 สิงหาคม 2565

แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
30 มิถุนายน 2565

การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจ EIT 2565 และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2565 ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยท่านสามารถเข้าระบบเพื่อตอบแบบประเมินได้ 2 ช่องทาง

1. ผ่านช่องทางลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/kq8y94

2. สแกนด์ QR Code (คิวอาร์โค้ด) โดยใช้โทรศัพท์มือถือ

                

***สำหรับนิติบุคคล บริษัทเอกชน หน่วยงานรัฐ ผู้รับจ้าง หรือประชาชนทั่วไปผู้ขอรับบริการ เช่น ผู้รับเบี้ยยังชีพ, ผู้ชำระภาษี และรับบริการด้านต่างๆ***

 

04 มีนาคม 2565

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนระดับประฐมวัยเข้าเรัยน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
21 กุมภาพันธ์ 2565

สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศการจัดซื้อที่ดิน โครงการจัดหาที่ดินเอกชนเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
29 ธันวาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
30 พฤศจิกายน 2564

1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (23 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/03/2564
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
24
เดือนนี้
24
เดือนที่แล้ว
814
ปีนี้
3,815
ปีที่แล้ว
4,022
ทั้งหมด
8,369
ไอพี ของคุณ
3.227.251.94
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 1 24 24 814 3,815 4,022 8,369 3.227.251.94