ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร (แฟกซ์).  043-009722 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook


ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางรุ่งฤดี หมู่ศิริ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางรัชนี ดีสม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสมพร เรือนเจริญ
นักทรัพยากรบุคคล


พันจ่าเอกหญิงสุปรานี ต้นเกษ
นักวิชาการสาธารณสุข


นายสังคม สาชำนาญ
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวพัชรินทร์ ทนสูงเนิน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางกานต์พิชชา สกุลคู
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายสุรนัย ศรีสอาด
ผช.จพง.ธุรการ


นางจุรีภรณ์ พึ่งทอง
ผช.จพง.ธุรการ


นายพงษ์พัฒน์ ถมพิบูลย์
ผช.จพง.ป้องกันฯ


นายสุรศักดิ์ โทฮาด
นักการภารโรง


นายทองปน พันธุมาศ
พนักงานขับรถ


นางคำผง นิลกำแหง
คนงานทั่วไป


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/03/2564
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
17
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
1,207
ปีนี้
10,435
ปีที่แล้ว
4,022
ทั้งหมด
14,989
ไอพี ของคุณ
18.205.26.39
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 6 17 0 1,207 10,435 4,022 14,989 18.205.26.39