ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร (แฟกซ์).  043-009722 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook


1
สูงค่า สูงวัย บ้านใหม่วิทยา รุ่นที่ 2 (สัปดาห์ที่ 9),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 9
ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สูงอายุมีคุณค่า....เด็กๆประสานสายตาผูกพันธ์....
พบสิ่งแวดล้อมใหม่ กระตุ้นความอยากรู้
29 กันยายน 2565

สูงค่า สูงวัย บ้านใหม่วิทยา รุ่นที่ 2 (สัปดาห์ที่ 8),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
22 กันยายน 2565

สูงค่า สูงวัย บ้านใหม่วิทยา รุ่นที่ 2 (สัปดาห์ที่ 7),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
15 กันยายน 2565

สูงค่า สูงวัย บ้านใหม่วิทยา รุ่นที่ 2 (สัปดาห์ที่ 4),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
18 สิงหาคม 2565

สูงค่า สูงวัย บ้านใหม่วิทยา รุ่นที่ 2 (สัปดาห์ที่ 3),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
11 สิงหาคม 2565

สูงค่า สูงวัย บ้านใหม่วิทยา รุ่นที่ 2 (สัปดาห์ที่ 2),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2
-กิจกรรมประเมินสุขภาพ
-กิจกรรมออกกำลังกายโดยใช้ไม้ยืดเหยียด
-กิจกรรมออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย
-ให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพกายใจผู้สูงอายุ
ขอบคุณวิทยากรจาก รพ.สต.บ้านใหม่
ขอบคุณท่านรองนายกฯประมวย
และท่านรองนายกฯไพรพนอมที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุค่ะ
04 สิงหาคม 2565

พิธีเปิดโครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุ สูงค่า สูงวัย  บ้านใหม่วิทยา รุ่นที่ 2,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
วันพุธ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
นายชาญชัย มะนาวนอก นายก อบต.บ้านใหม่ ประธานในพิธีเปิดโครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุ สูงค่า สูงวัย บ้านใหม่วิทยา รุ่นที่ 2
พร้อมคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน
คณะกรรมการ สปสช. ร่วมพิธีเปิด โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 2 เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ เสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
ขอบคุณคุณพ่อสุรัตน์ พร้อมไธสงค์ ที่นำอุปกรณ์การออกกำลังกายมามอบให้กับชมรมผู้สูงอายุเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์
27 กรกฎาคม 2565

พิธีมอบวุฒิบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่ รุ่นที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาชีวิต โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่ โดยนายชาญชัย มะนาวนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งได้เปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เพื่อเน้นให้ผู้สูงอายุสร้างคุณค่าให้ชีวิตด้วยความสุข 5 ประการ คือ สุขสบาย สุขสนุก สุขสง่า สุขสงบ และสุขสว่าง และให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันอย่างมีคุณภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์เป็นพลังสังคมต่อไป...ขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดีกับท่านที่สำเร็จการศึกษาในวันนี้ทุกท่านค่ะ

22 สิงหาคม 2562

สูงค่า สูงวัย บ้านใหม่วิทยา รุ่นที่ 1 (สัปดาห์ที่ 6),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ(สูงค่า สูงวัย บ้านใหม่วิทยา รุ่นที่ 1 )ตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (สัปดาห์ที่ 6) โดยวันนี้ท่านชาญชัย มะนาวนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้สนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ฟรีให้กับผู้สูงอายุไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนและขอขอบพระคุณคณะครู กศน.อำเภอสีชมพู ให้เกียรติเป็นวิทยากร อบรมผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ...

04 กรกฎาคม 2562

สูงค่า สูงวัย บ้านใหม่วิทยา รุ่นที่ 1 (สัปดาห์ที่ 5),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ(สูงค่า สูงวัย บ้านใหม่วิทยา รุ่นที่ 1 )ตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (สัปดาห์ที่ 5) คุณตาคุณยาย ชมการแสดงของเด็กๆลูกหลานตำบลบ้านใหม่ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บ้านใหม่ ขอบพระคุณคณะครูจาก ศพด.ที่นำพาเด็กมาเรียนรู้เสริมประสบการณ์ชีวิต และถ่ายทอดความรักความอบอุ่นจากคุณตาคุณยายค่ะ

27 มิถุนายน 2562

สูงค่า สูงวัย บ้านใหม่วิทยา รุ่นที่ 1 (สัปดาห์ที่ 4),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ(สูงค่า สูงวัย บ้านใหม่วิทยา รุ่นที่ 1 )ตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (สัปดาห์ที่ 4) เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ จิตอาสาเพื่อชีวิตและสังคม ในการทำกิจกรรมร่วมทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสุขศาลาบ้านโสกจานนาดี หมู่ที่ 4 สูงวัยเป็นพลังของสังคม สา...ธุ สา...ธุ สา...ธุ อนุโมทามิ....

20 มิถุนายน 2562

สูงค่า สูงวัย บ้านใหม่วิทยา รุ่นที่1 (สัปดาห์ที่ 3),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th

แวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ(สูงค่า สูงวัย บ้านใหม่วิทยา รุ่นที่ 1 )ตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (สัปดาห์ที่ 3) ขอบพระคุณคณะครู กศน.อำเภอสีชมพู เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ...ช่วงเวลาแห่งความสุข สุขกายสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

06 มิถุนายน 2562

สูงค่า สูงวัย บ้านใหม่วิทยา รุ่นที่ 1 (สัปดาห์ที่ 2),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ(สูงค่า สูงวัย บ้านใหม่วิทยา รุ่นที่ 1 )ตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (สัปดาห์ที่ 2) ขอบพระคุณ คุณครูวนิดา ยานกาย ครู กศน.ตำบลบ้านใหม่ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ...ช่วงเวลาแห่งความสุข สุขกายสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

30 พฤษภาคม 2562

พิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (สูงค่า สูงวัย บ้านใหม่วิทยา ),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จัดพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ(่สูงค่า สูงวัย บ้านใหม่วิทยา รุ่นที่ 1 ) เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง เข้มแข็ง ยั่งยืน ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรวมกลุ่ม สร้างเครือข่ายการให้ความรู้ในการใช้ชีวิตในผู้สูงวัย หลังเกษียณอายุ เตรียมความพร้อมในด้านการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต สภาพแวดล้อม ที่ปลอดภัย การถ่ายทอดภูมิปัญญา โดยมีท่านชาญชัย มะนาวนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมในพิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุและร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ เส้นทางเบญจวัลย์ - โสกหาดสวรรค์ ได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับลูกหลานตำบลบ้านใหม่

18 พฤษภาคม 2562

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (14 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/03/2564
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
17
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
1,207
ปีนี้
10,435
ปีที่แล้ว
4,022
ทั้งหมด
14,989
ไอพี ของคุณ
18.205.26.39
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 8 17 0 1,207 10,435 4,022 14,989 18.205.26.39