ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร (แฟกซ์).  043-009722 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook


1
ประชุมกำหนดจัดงานบุญบั้งไฟ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 นำโดย นายชาญชัย มะนาวนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ นายสมพร พันธุมาศ กำนันตำบลบ้านใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้นำทั้ง 10 หมู่บ้าน และส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ ร่วมประชุมกำหนดจัดงานบุญบั้งไฟขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ประจำ 2566
วันที่ 22-23 มิถุนายน 2566
วันที่ 22 มิถุนายน แห่ เวลา 14.00 น.
วันที่ 23 มิถุนายน วันจุดบั้งไฟ
25 พฤษภาคม 2566

กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
นายกชาญชัย มะนาวนอก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สามาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการต่างๆ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
#เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ
12 พฤษภาคม 2566

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
รักษาไม่หาย ตายอย่างเดียว.....โรคพิษสุนัขบ้า.....
........องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสีชมพู....
ได้จัดโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2566
โดยจัดอบรมอาสาปศุสัตว์ประจำตำบลบ้านใหม่เพื่อออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่
...ขอเชิญชวนประชาชนที่เลี้ยงสุนัขและแมว ....
ได้เตรียมบัตรประชาชนเพื่อใช้ลงทะเบียนขอรับการบริการ
.....โดยอาสาปศุสัตว์แต่ละหมู่บ้าน
จะออกบริการตามหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป....
11 พฤษภาคม 2566

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th

วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ นำโดยนายชาญชัย มะนาวนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน นักพัฒนาชุมชน โดยได้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ให้กับคุณแม่สำลี พันนาเคน บ้านเลขที่ 73 หมู่ที่2 โดยร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ผู้สูงอายุเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันให้เหมาะสมและปลอดภัย

28 เมษายน 2566

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ  2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
28 เมษายน 2566
นายชาญชัย มะนาวนอก นายก อบต.บ้านใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี สมาชิกสภา อบต.,อสม.ประจำหมู่บ้าน,ผู้แทนหมู่บ้าน,ผู้แทนศูนย์ประสานงาน,รองปลัด,ผู้อำนวยการกองคลัง,หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ ตัวแทนโรงเรียน เข้าร่วมเสนอแผน/โครงการ ด้านสาธารณสุข เพื่อดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง
28 เมษายน 2566

มอบวัสดุช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติฉุกเฉินวาตภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th

วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ นำโดยนายชาญชัย มะนาวนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ได้ออกมอบวัสดุช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติฉุกเฉินวาตภัย จำนวน 9 หลังคาเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้น.........

27 เมษายน 2566

ต้อนรับ พลเอกสุวิทย์ เกตุศรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
25 เมษายน 2566

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
ชุ่มชื่น ...ชุ่มฉ่ำ...ทั้งกายใจเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ...
....พิธีรดน้ำ ....ขอพร...คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย...
ในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ขอบพระคุณท่านประธานในพิธีเปิดโดยได้รับเกียรติจากท่านสจ.จารุพรรณ ภูวสันติ(สจ.โม่ง)และตัวแทนคณะกรรมการจัดงานโดยท่านชาญชัย มะนาวนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ท่านผู้นำฝ่ายปกครองท้องถิ่นท้องที่ ตัวแทนส่วนราชการ และเอกชนต่างๆ ร่วมแรงร่วมใจกันดูแลส่งเสริมการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าที่มีความสำคัญยิ่ง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของผู้สูงวัย กิจกรรมประกอบด้วย 1.มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่มีจิตสาธารณะ 2.กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุ 3.การตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 4.พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป 5.พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
12 เมษายน 2566

ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
วันที่ 26 เมษายน 2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่
โดยท่านชาญชัย มะนาวนอก นายก อบต.บ้านใหม่ ประธานในการประชุม
ท่านกำนันสมพร พันธุมาศ ผู้บริหาร ผอ.รพ.สต.บ้านใหม่ เจ้าหน้าที่ งานสาธารณสุข งานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม
เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ในการดูแลสุขภาพกายใจของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่
06 เมษายน 2566

กิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมถนนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ บนท้องถนน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
7 มีนาคม 2566
ท่านนายกฯ ท่านผู้บริหารฯ
ท่านผู้นำฝ่ายปกครองท้องที่ ท้องถิ่น
จิตอาสา พร้อมเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย กู้ชีพ กองช่าง
ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมถนนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
บนท้องถนน
สา...ธุๆๆ
07 มีนาคม 2566

สร้างฝายชะลอน้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
บ้านของเรา....ชุมชนของเรา..พี่น้องเรา...
เพราะทุกหน้าที่ ทุกฟันเฟือง ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่
ฝ่ายอุปกรณ์ สถานที่
ฝ่าย ขุด ถาก ถาง ตัด
ฝ่าย จัดหาไม้ไผ่
ฝ่าย กรอกทราย
ฝ่าย ผูก มัด เชือก
ฝ่ายลำเลียงขนย้ายถุงทราย
ฝ่ายสนับสนุนงบประมาณ
ฝ่ายเสบียง
ฝ่ายส่งกำลัง แรงใจ
ฝ่ายสำมะปิ ฯลฯ
ขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยหัวใจที่เสียสละทุกดวง...
สำเร็จด้วยดีในการสร้างฝายชะลอน้ำซำปลาดุก...
เพื่อแก้ปัญหา ภัยแล้ง อุทกภัย ...
รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของทุกฟันเฟืองที่มุ่งสู่ความสำเร็จเดียวกัน...
27 มกราคม 2566

วันเด็กแห่งชาติ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
นายชาญชัย มะนาวนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน
จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566
ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566
ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ
โดยได้รับการสนับสนุนสิ่งของและทุนการศึกษาจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งของรางวัลอีกมากมาย ตลอดจนมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลบ้านใหม่ โดยในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็ก ความว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”
14 มกราคม 2566

ร่วมกิจกรรมเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
วันที่ 6 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ นำโดยนายชาญชัย มะนาวนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับผู้นำฝ่ายปกครองท้องที่ และท้องถิ่น ได้เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565
06 ธันวาคม 2565

ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
วันที่ ๕ ธันวาคม 2565
นายชาญชัย มะนาวนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ พร้อมด้วยพนักงาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
05 ธันวาคม 2565

รำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทศกาลงานไหม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
29 พฤศจิกายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (83 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/03/2564
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
24
เดือนนี้
24
เดือนที่แล้ว
814
ปีนี้
3,815
ปีที่แล้ว
4,022
ทั้งหมด
8,369
ไอพี ของคุณ
3.227.251.94
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 1 24 24 814 3,815 4,022 8,369 3.227.251.94