ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร (แฟกซ์).  043-009722 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook


ลำดับรายการวันที่
1มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 256613 ม.ค. 2566
2มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน18 ก.พ. 2565
3มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม12 ม.ค. 2565
4มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง12 ม.ค. 2565
5มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ12 ม.ค. 2565
6มาตรการการรับสินบิน12 ม.ค. 2565
7มาตรการป้องกันการขัดกันระหวางผลประโชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม12 ม.ค. 2565
8มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ12 ม.ค. 2565
9มาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี1 พ.ค. 2563

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/03/2564
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
24
เดือนนี้
24
เดือนที่แล้ว
814
ปีนี้
3,815
ปีที่แล้ว
4,022
ทั้งหมด
8,369
ไอพี ของคุณ
3.227.251.94
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 1 24 24 814 3,815 4,022 8,369 3.227.251.94