ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร (แฟกซ์).  043-009722 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25663 เม.ย. 2566
2ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25663 ก.พ. 2566
3ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256627 ม.ค. 2566
4ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 256619 ธ.ค. 2565
5ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.25658 ธ.ค. 2565
6ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.25657 พ.ย. 2565
7ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256527 ก.ค. 2565
8ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 256530 มิ.ย. 2565
9ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.25668 มิ.ย. 2565
10ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่6 ต.ค. 2564
11ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่6 ต.ค. 2564
12การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีเกิดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)13 ก.ค. 2564
13การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองสวฃ่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ในระลอกเมษายน 256419 เม.ย. 2564
14แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔8 มี.ค. 2564
15คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔8 มี.ค. 2564
16คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔8 มี.ค. 2564
17คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔8 มี.ค. 2564
18คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔8 มี.ค. 2564
19คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่5 มี.ค. 2564
20คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่5 มี.ค. 2564

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/03/2564
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
24
เดือนนี้
24
เดือนที่แล้ว
814
ปีนี้
3,815
ปีที่แล้ว
4,022
ทั้งหมด
8,369
ไอพี ของคุณ
3.227.251.94
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 1 24 24 814 3,815 4,022 8,369 3.227.251.94