ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร (แฟกซ์).  043-009722 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook


ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการรับส่ง และเก็บรัษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์10 ต.ค. 2566
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง8 มิ.ย. 2566
3ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25663 เม.ย. 2566
4ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25663 ก.พ. 2566
5ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256627 ม.ค. 2566
6ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 256619 ธ.ค. 2565
7ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.25658 ธ.ค. 2565
8ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.25657 พ.ย. 2565
9ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่20 ก.ย. 2565
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕15 ส.ค. 2565
11ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256527 ก.ค. 2565
12ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 256530 มิ.ย. 2565
13ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.25668 มิ.ย. 2565
14 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256531 ม.ค. 2565
15ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ 28 ม.ค. 2565
16ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง มาตรการในเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ12 ม.ค. 2565
17คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รัลผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่12 ม.ค. 2565
18คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่12 ม.ค. 2565
19ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่6 ต.ค. 2564
20ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่6 ต.ค. 2564

1 2 3   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/03/2564
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
17
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
1,207
ปีนี้
10,435
ปีที่แล้ว
4,022
ทั้งหมด
14,989
ไอพี ของคุณ
18.205.26.39
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 6 17 0 1,207 10,435 4,022 14,989 18.205.26.39