ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร (แฟกซ์).  043-009722 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook


ลำดับรายการวันที่
21การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองสวฃ่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ในระลอกเมษายน 256419 เม.ย. 2564
22แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔8 มี.ค. 2564
23คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔8 มี.ค. 2564
24คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔8 มี.ค. 2564
25คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔8 มี.ค. 2564
26คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔8 มี.ค. 2564
27คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่5 มี.ค. 2564
28คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่5 มี.ค. 2564
29คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรับผิดชอบงานตรวจสอบระบบบัญชี (งานตรวจสอบภายใน)15 ก.พ. 2564
30คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม15 ก.พ. 2564
31คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง15 ก.พ. 2564
32คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง15 ก.พ. 2564
33คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน6 ม.ค. 2564
34คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผล6 ม.ค. 2564
35ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่6 ม.ค. 2564
36ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 256428 ต.ค. 2563
37การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256411 ก.ย. 2563
38ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๓12 พ.ค. 2563
39ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓3 ก.พ. 2563
40ประกาศบัญชีรายรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง21 พ.ย. 2562

|< << 12 3   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/03/2564
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
56
เดือนนี้
1,056
เดือนที่แล้ว
1,102
ปีนี้
7,875
ปีที่แล้ว
4,022
ทั้งหมด
12,429
ไอพี ของคุณ
3.236.237.61
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 3 56 1,056 1,102 7,875 4,022 12,429 3.236.237.61