ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร (แฟกซ์).  043-009722 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook


E-service


-:- ประชาสัมพันธ์การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 
-:- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลบ้านใหม่ 
-:- ขอความอนุเคราะห์แจ้งสมาชิกฯสมทบเงินกองทุนธนาคารขยะ 
-:- ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัยเข้าเรียน 
-:- การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2566 
-:- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
-:- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
-:- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการแข่งขันสาวไหมด้วยมือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565 
-:- ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 (12 สิงหาวันแม่แห่งชาติ) 
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา"บ้านใหม่เกมส์ ครั้งที่16
ภาพกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ "บ้านใหม่เกมส์ ครั้งที่ 16"
โครงการขยับกายทีละนิด ชีวิตเป็นสุข
กิจกรรมอบรมแกนนำเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
ประชุม คณะกรรมการชมรมแอโรบิคตำบลบ้านใหม่
"วันปิยมหาราช Chulalongkorn Day"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเเบบเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.200-14 สายบ้านสันติสุข - บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 9 บ้านเบญจวัลย์ ตำบลบ้านใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเบญจวัลย์ หมู่ที่ ๙ สายบ้านนายสุรัตน์ คลังระหัด-บ้านนายคณิต สวัสดิรักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเบญจวัลย์ หมู่ที่ ๙ สายบ้านนายสุรัตน์ คลังระหัด-บ้านนายคณิต สวัสดิรักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการเเข่งขันกีฬาตำบลบ้านใหม่ต้านยาเสพติด บ้านใหม่เกมส์ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๗  
-:- จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเบญจวัลย์ หมู่ที่ ๙ ถนนสายนานายทองปน พันธุมาศ 
-:- จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกส้มกบ หมู่ที่ ๒ ถนนสายไร่นางหอมหวน จันทวงศ์ 
-:- ซื้อวัสดุอุปกรณ์เเข่งขันกีฬาในโครงการเเข่งขันกีฬาตำบลบ้านใหม่ต้านยาเสพติด บ้านใหม่เกมส์ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๗  
-:- จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการเเข่งขันกีฬาตำบลบ้านใหม่ต้านยาเสพติด บ้านใหม่เกมส์ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๗ 
-:- ซื้อถ้วยรางวัลเพื่อใช้ในโครงการเเข่งขันกีฬาตำบลบ้านใหม่ต้านยาเสพติด บ้านใหม่เกมส์ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๗ 
-:- จ้างโครงการลงหินคลุก บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑ 
-:- จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงดินลูกรัง พร้อมวางท่อ คสล.บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ ถนนสายบ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ ไปบ้านโนนสูง 
-:- จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพรักษา หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๒ สาย  
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี 2566
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและคัดกรองโรคโควิด 19
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปี

กลุ่มทอผ้าไหม

โครงการท้ศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
โครงการอบรมการตรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
โครงการเดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยให้ลูกรักระบบงานต่างๆร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดขอนแก่นระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/03/2564
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
17
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
1,207
ปีนี้
10,435
ปีที่แล้ว
4,022
ทั้งหมด
14,989
ไอพี ของคุณ
18.205.26.39
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 6 17 0 1,207 10,435 4,022 14,989 18.205.26.39